Vanliga kattfrågor - FAQ
Min katt går inte på lådan!


Min katt kissar utanför lådan
Katter är normalt mycket renliga djur och när de bajsar eller kissar utanför lådan så finns ofta bakomliggande orsaker.
Om de uträttar sina behov på annan plats än i lådan så tyder det på att något är fel, och det är viktigt att ta reda på orsaken bakom och försöka att rätta till det.
Många kattägare reagerar blir arga och börjar hota med en det ena en det andra. Vi får också höra att katten är beräknande och att de "protesterar", men det är oftast inte så.
Katter fungerar inte på samma sätt som oss människor och den har heller inte den förmågan vi har d.v.s. att tänka utan agerar mer utifrån en instinkt "Mattes nya kille som flyttat in på mitt revir gillar jag inte så nu tänker jag bajsa i hans säng". Eller "bara för att jag inte fick som jag ville så kommer jag att kissa i den nya soffan för att ge tillbaka".
Den sortens beräknande handlingar och tankar är något som vi människor skulle kunna ta till även om det kanske är så vanligt att vi bajsar i mattes nya killes säng och inte något som katter har förmåga till.
Många kattägare tycker att det är tröttsamt när katten inte går på lådan som den ska, och om problemet fortsätter under längre tid utsätts relationen till katten för stora påfrestningar. Många katter avlivas p.g.a. av det här problemet. Och de kattägare som är mest benägna att lösa beteendeproblem med avlivning är de som förmänskligar sin katt och hävdar att katten "protesterar", "jäklas" "är elak". ​​​​De tar kattens beteende personligt och det försvårar för dem att vilja försöka hitta en lösning på problemet.
straffa aldrig katten som satt sig utanför lådan eftersom de inte förstår mänsklig bestraffning och det göra bara att katten tappar förtroendet för sin ägare, gör dem osäkra, stressade vilket kan medföra att problemet eskalerar.

Det finns t.o.m. angivet i svensk djurskyddslag hur stor och hur många kattlådor man måste ha. Det står även hur ofta man ska göra rent i lådan. Du får däremot välja om du ska ha en blå eller rosa kattlåda ;) I djurskyddslagen står att läsa; Om flera katter förvaras i ett utrymme utan möjlighet att gå ut, ska det finnas minst en kattlåda per två katter eller en så stor låda att den till ytan motsvarar en kattlåda per två katter. Kattlådan ska hållas tillfredställande ren. Kattlådorna ska hållas separerade från utfodringsplatserna, dock minst en halv meter från utfodringsplatsen. ​​​
Kattlådan bör städas minst en gång per dag. Kattlådornas yta bör minst vara 0,12 m2 per två katter.

Vad gör man åt problemet?
 

 1. Köp en låda till och byt sand - Detta är det första vi brukar rekommendera och dessutom att se till att lådorna alltid hålls ordentligt rena. När du byter sand till en ny så föreslår vi att du väljer en som är lite finare i kornstorlek som katter oftast föredrar och gillar att gräva i. Avvakta därefter ett tag och se om problemet försvinner.
  Det är ganska många katter som kissar på den ena lådan men vill absolut ha en andra låda att bajsa i. Detta är en instinkt som lever kvar hos vissa katter och precis som att utekatten uträttar sina behov på olika platser för att inte dra till sig rovdjurens uppmärksamhet, så gör innekatten det samma.
 2. ​​​​​Kattlåda med tak - Om du har en kattlåda med tak, kan den helt enkelt vara för liten och katten kan inte röra sig inuti och inte heller krafsa som den vill. Det kan också vara en kombination av en för liten låda som inte töms ordentligt så att det luktar för mycket i lådan. Om du misstänker detta, börja med att städa lådan ordentligt, ta av huven och se om problemet försvinner.
  Generellt så är det viktigt att lådan är stor och att den är fylld ordentligt med sand och rekommendationen brukar vara att sanddjupet i lådan ska minst vara 5 cm.
 3. Har du mer än en katt hemma - Beteendevetare pratar ofta om att man ska en kattlåda per katt plus en extra i hem där det bor flera katter som ska samsas om toaletten och detta är extra viktigt om man redan har en katt som sätter sig utanför lådan. 
  Många katter går inte på lådan direkt efter en annan katt har varit där och detta p.g.a. lukten. Det kan också helt enkelt vara så att toaletten är upptagen, nöden har ingen lag och de uträttar sina behov där det passar.
  I en grupp om minst 2 katter så blir det en hierarki och det kan vara så att det som är högre i rang inte tillåter katten men lägre rang att gå på lådan. Det är viktigt att de olika kattlådorna är utplacerade på olika ställen i hemmet, en bit ifrån varandra så att den eller de ranglåga katterna kan känna sig trygga och vara ifred under toalettbesöket.
 4. Veterinärbesök - För att undanröja eventuella tvivel om att det är ett veterinärt problem så blir nästa steg en konsultation med en veterinär där han/hon får undersöka katten ordentligt. Katter som har ont i magen (lös mage, hård mage, gasig mage) kan bajsa utanför lådan just för att de förknippar lådan med magont.
  Katter som kissar utanför lådan kan ha någon sjukdom kopplat till urinvägar eller njurar och det kan vara smart att kolla så att det inte är problemet innan man går vidare med andra åtgärder. Urinvägssjukdomarna FIC, FUS och FLUTD kan ge detta problemet men det finns andra sjukdomar som kan ge dessa problem.
 5. Kastrering - Katten som är fertila och det gäller såväl hon- som hankatter, kan markera genom att kissa eller bajsa utanför lådan. Detta beteende försvinner vanligtvis med att katten kastreras och katter behöver inte vara könsmogna för att kastreras även om det är att föredra.
 6. Doftmarkering i hem med flera katter - Oavsett om katterna är kastrerade eller inte så kan det förekomma en maktkamp i det tysta mellan dem med markeringar av olika slag på strategiska stället i hemmet. Feliway minskar risken för detta problem. Feliway är en doftferromon som lugnar stressade katter. Den finns även som en spray att använda i bilen vid bilfärd.
  Våra tamkatten, precis som deras större släktingar i det vilda, använder sig av doftmarkeringar för att meddela sin omvärld att "här bor jag och våga dig inte hit". Genom doftmarkeringarna gör de upp om gränser, maktpositioner och revir.
  Om någon av dina katter doftmarkerat i sängen eller soffan så har vi lösningen i butiken i form av t.ex. "Urine off".
 7. Om katten gör sina behov i närheten av lådan eller på ett logiskt ställe, så var sannolikt avsikten att gå på lådan men av någon anledning inte kunnat. 
  Vanliga anledningar är; smutsig låda, fel kattsand eller smärta. Gör däremot katten sina behov på helt andra ställen så kan det vara ett tecken på att katten tycker platsen är bättre, en plats där den kan känna sig trygg. Det kan också vara så att den tycker platsen är renare. Det bästa är att "lyssna" på katten och placera lådan på den plats katten valt. Om platsen är väldigt olämplig får man efterhand försiktigt flytta den teg för steg till annan lämplig plats. 
 8. Rengöring av lådorna med citron - Om du gör rent lådan med ett rengöringsmedel som luktar citron så kan detta vara anledningen till att katten protesterar. Vi och våra katter uppskattar inte alltid samma dofter och citron är en sådan. En annan är klorin som katter ofta däremot gillar och lämpar sig därför bra till att rengöra lådan med. Använd dock inte klorin att rengöra ställen där katt kissat eller bajsat "fel" för då är risken stor att de går dit igen. 

Om inget av våra råd hjälpt eller att de kanske inte hjälpt helt så finns de finns kattbeteendevetare att tillgå.