Vanliga kattfrågor - FAQ
Varför är ert kattfoder dyrare
än det som säljs på livs


Det är vanligtvis ganska stora skillnader mellan det foder som dagligvaruhandeln säljer och det du hittar i hyllorna hos fackhandeln. Om man får generalisera lite så innehåller det fodret som säljs på dagligvaruhandeln väldigt lite kött och avsevärt mycket mer biprodukter och utfyllnadsprodukter i jämförelse med det som säljs hos oss.
På livsmedelsbutiken är priset på varan ofta den avgörande faktorn och där hittar du inte köttbaserade kattfoder utan de är baserade på i huvudsak spannmål. På livsmedelsbutiken är dessutom kunskapen kring utfodring av djur generellt ganska låg.

En katt är köttätare och mår bäst av att utfodras som en sådan!
När du utfodrar katten med ett "billigt”, spannmålsbaserat foder så ökar dessutom risken för bl.a. urinvägs- och njurproblem och dessutom så blir den inte billigare om man tar hänsyn till att fodergivan blir så mycket större.

Har du fler frågor om kattfoder eller hur de bör utfodras är du hjärtligt välkommen in till någon av våra butiker.