Ledbesvär hos hund


Det är normalt att hundar leker och springer omkring, att de jagar efter en boll som kastas till dem eller något annat spännande aktivitet. Många av dessal ekar och aktiviteter innebär snabba rörelser och förflyttningar. En förutsättning för detta är starka muskler och friska leder. 
Lederna och dess mjukdelar utsätts för slitage och en successiv försämring som medför att hunden förlorar rörlighet, blir mindre aktiv och även mindre lekfull och glad.
Nedbrytning av ledbrosket, skelettförändringar och inflammationer i lederna (osteoartros) är ganska vanligt bland hundar. Eftersom denna nedbrytning vanligtvis går långsamt och sker över tid kan det ibland vara svårt för matte och husse att de problemet och därmed missa att hunden lider av ledbesvär.
Att hunden sakta, sakta minskar sin aktivitetsnivå förklaras ofta som en naturlig utveckling till följd av ålder och ”det är helt i sin ordning att han/hon slår av på takten, sover lite mer, blir lite stelare osv. eftersom han/hon börjar bli gammal”. 
Det är bra om du som hundägare som kan uppmärksamma det begynnande problemet, de små tecken som visar sig, på beteendeförändringar och smärta från lederna. Det är viktigt att din hund så snart som möjligt efter det att du misstänker begynnande ledbesvär ger hunden en heltäckande behandling som bromsar sjukdomsutveckling. Här har du som hundägare en viktig roll och det finns mycket som du själv kan göra för att underlätta för din hund, både förebyggande och om din hund fått diagnosen osteoartros.

Vad har lederna för funktion i kroppen?
Kroppens rörelser förmedlas av lederna som består av ben, ledbrosk och ledvätska.
Ledvätskan har en smörjande funktion och den förhindrar friktion mellan ledytorna. Den förser ledbrosket med näring och viktiga beståndsdelar.
Ledbrosket fungerar som en stötdämpare och skyddar intilliggande ben. Ledkapseln är, till skillnad från ledbrosket, väl försedd med nerver vilket gör det möjligt för ditt djur att förnimma sin kroppshållning och sina rörelser. Här finns känsliga receptorer som initierar den skarpa smärtupplevelsen som uppstår vid osteoartros.

Varför är tillväxtperioden så viktig?
Under de första levnadsmånaderna växer hunden väldigt snabbt och skelettet utvecklas. För att främja optimal utveckling av ben och leder är det viktigt att ge ett högkvalitativt foder för valp/unghund i rekommenderade mängder.
Den här intensiva tillväxtperioden är betydligt längre hos storvuxna raser, än motsvarande kritiska period hos mindre raser. Detta är anledningen till att felaktig utfodring, i form av för mycket energi och för höga doser för av kalcium, vanligtvis också får de allvarligaste konsekvenserna för storvuxna hundraser. Storvuxna hundar är mer benägna att drabbas av skelettproblem under tillväxtperioden, i synnerhet om de under tillväxten motioneras överdrivet eller tillåts bli överviktiga.
Överutfodring kan orsaka en ökning av antalet fettceller vilket medför en större risk för fetma i vuxen ålder. Ett anpassat foder med rätt energimängd som ges enligt rekommendation minskar risken för övervikt. Dessutom måste du som hundägare lära dig att kritiskt se på din hund och om behovet föreligger minska eller öka något på dagsgiva. Valpfodret ska under denna tillväxtperiod vara anpassat efter hundens storlek och tillföra samtliga näringsämnen i rätt mängd för optimal skelettutveckling m.a.o. så ska en hund av stor, tung ras inte ges ett valpfoder för liten ras. 

Hur påverkas lederna av övervikt?
Precis som hos oss människor så är övervikt hos hundar ett växande problem och övervikt gör inte gott för bl.a. lederna.
I vårt land är med än 30 % av alla hundar tjocka för att de äter fel, äter för mycket och rör sig för lite.
Ett annat vanligt överviktsproblem är att fler och fler hundar kastreras och veterinärerna "glömmer" ofta att berätta att övervikt kommer som ett brev på posten om man inte är uppmärksam. En hund som kastreras tappar ungefär 25 % av sin förmåga att bränna energi samtidigt som suget efter mat ökar och detta måste man beakta i valet av foder.​​​​​

Vad kan du göra för din hund som har ont i lederna?
Du som hundägare har goda förutsättningar att tidigt upptäcka en beteendeförändring och fråga om råd även om det ibland kan vara svårt. Ledsjukdomar orsakar smärta och varje individ visar det på olika sätt vilket innebär en massa små tecken som kan verka obetydliga men som faktiskt kan vara tecken på ledsmärta.
Exempelvis kan en hund som inte längre hoppar upp lika ivrigt i bilen vara ett tecken. Ett annat kan vara en lätt markering på samma ben varje gång hunden har sovit och reser sig ur sängen men som släpper så snart leden blivit varm. Förutom det akuta behovet av smärtlindring är det viktigt att snabbt påbörja behandlingen av osteoartros för att bromsa sjukdomens utveckling.
Om du har en äldre hund, utgå inte från att det är normalt att den rör sig mindre och det beror ofta på en underliggande sjukdom och det är viktigt att du informerar din veterinär.

Varningstecken på ledsmärta:

 • Rör sig stelt efter fysisk aktivitet
 • Svårigheter att resa sig och/ eller att gå efter att ha vilat
 • Hälta
 • Sänkt aktivitetsnivå
 • Håller sig bakom dig under promenader
 • Svårighet att hoppa upp på eller ner från platser där hunden brukar vilja vara
 • Visar irritation vid beröring
 • Svårigheter att gå i trappor
 • Undviker kontakt
 • Minskad rörlighet, till exempel svårigheter att sträcka på sig
 • Sämre aptit

I våra butiker har vi många olika preparat för en bättre ledhälsa, allt ifrån ren glukosamin till kombiprodukter sammansatta av flera olika ledfrämjande preparat.