Om akvarieväxter


Akvarieväxter är inte bara viktigt för utseendet utan de fyller även en  mycket viktig funktion i det biologiska systemet.

  • Växterna reducerar skadliga kväveföreningar och har därigenom en avgiftande förmåga.
  • Växterna tillför syre och fungerar därigenom som akvariets lunga.
  • Växterna motverkar algbildning eftersom de konkurrerar med algerna om samma näring.

OBS! En akvarieväxt kan bara tillgodogöra sig ljus ungefär 12 timmar om dygnet. Växterna behöver vila till skillnad från algerna som kan tillgodogöra sig ljus och därigenom näring dygnet runt.