Om alger och hur du blir av med problemet


Alger är inget man vill ha i sitt akvarium och de flesta akvarister vill nog kalla dem för plågoandar. De har en förmåga att förstöra de vackraste av akvarium och ibland ödelägga månader, ja, kanske år av arbete som lagts ner på att skapa det "perfekta" akvariet. 
Alger är i grund och botten växter och precis som "vanliga" akvarieväxter kräver algerna näring och ljus.

För att undvika att algerna får fäste i akvariet ska man sköta sitt akvarium; mata fiskarna och inte akvariet, regelbundna delvattenbyten, belysning tänd max 12 timmar/dygn, plantera alghämmande växter såsom t.ex. Vattenpest, Cabomba, Hygrophila, Sagittaria mm.
Alla dessa växter har en sak gemensamt nämligen att de tar upp näringen via bladen och inte via rotsystemet.
Vi har sammanställt lite information om de olika algtyperna och information om hur du gör för att bli av med problemet.

Blåalger
​​​​​​​Utseende: Blåalger är ofta stora fläckar på stenar, rötter eller akvariesanden. Inredningen täcks av en blågrön slemmig algmatta.
Orsak: Blåalger kommer oftast av hårt vatten i kombination med dåligt ljus. Akvarister som endast använder s.k. Groluxlysrör eller övergöder sitt akvarium (överskott på fosfater) drabbas av dessa alger.
Om du endast matar med djupfryst foder och i för stora mängder kan du få kraftig tillväxt av blåalger.
Bekämpning: Blåalger bekämpas lättast med ett algbekämpningsmedel samtidigt som orsaken till problemet hittas och åtgärdas. Efter avslutad behandling ska minst 50% av vattnet bytas och resterande blåalger avlägsnas med en sughävert.

Brunalger
Utseende: Grus och växter täcks av ett brunt skikt. Ofta bildas ett skum på vattenytan. Smutsiga algflingor bildas som flyter på ytan.
Orsak: Brunalger är ofta resultatet av för dåligt ljus och näringsöverskott.
Bekämpning: För att lösa problemet rekommenderas tätare delvattenbyten och användning av ett algbekämpningsmedel. Byt ut lysrören om de är äldre än 6 månader.
Ett lysrör har efter 6 månader tappat en stor del av sin ljusstyrka.
När du gör delvattenbyten ska en hävert användas så att du får upp smutsen ur akvariegruset.

Grönalger
Utseende: Många små gröna prickar på glaset och växternas blad.
Orsak: Grönalger är beviset på bra vattenkvalitet, om de uppträder i små mängder. Generellt sett behöver de inte bekämpas, men kraftig tillväxt visa på biologisk obalans mellan fiskar och växter.
Bekämpning: Grönalger kan direkt avlägsnas från glaset med en algskrapa eller algmagnet. Algätande fisk fungerar också bra. Stora mängder grönalger på växternas blad kan avlägsnas med hjälp av ett bra algbekämpningsmedel.
Efter borttagandet av alger bör ett vattenbyte göras med tillsats av ett vattenberedningsmedel och snabbväxande växter planteras. De snabbväxande plantorna fungerar som näringskonkurrent och kommer att hålla algerna i schack

Grönt vatten
Utseende: Vattnet blir ogenomskinligt grönt.
Orsak: Vid gynnsamma belysningsförhållanden och i fall med näringsöverskott är grönt vatten mycket vanligt.
Bekämpning: Flera mindre delvattenbyten med några dagars mellanrum mellan bytena. För bästa effekt rekommenderar vi att du använder dig av en sughävert. Glöm inte att tillsätta ett bra vattenberedningsmedel när du fyller på akvariet med nytt vatten.
Förbättra filtrering (nytt filtermaterial eller ett nytt effektivare filter) och kanske belysning.

Tofs & skäggalger
Utseende: Dessa alger är sannolikt de tuffaste algerna. De växer i små fläckar, i början enskilt på plantornas stjälk eller på bladspetsen. Tofsalgernas tillväxt sker mycket snabbt och skadar plantorna.
Orsak: Kommer oftast med nya växter. Under gynnsamma förhållanden kan dess tillväxt ske enormt snabbt. För kraftigt nedsmutsat vatten, användning av enbart Groluxlysrör, dålig hygien och tät utfodring med djupfryst foder ökar dess tillväxttakt
Bekämpning: Vattenbyten var 3:e dag med samtidig tillsats av ett vattenberedningsmedel - efter 24 timmar tillsats av algbekämpningsmedel. Behandlingen upprepas 3 gånger. 2 - 3 månader efter avslutad behandling förändrar denna typ av alger sin uppbyggnad.
Vad mer kan man göra? Förbättra vattenkvalitén och filterhygienen, tillföra fler algätande fiskar t.ex. Ancistrusmalar samt se till att rätt lysrör används.

Trådalger
Utseende: Trådalgerna blir upp emot 20 cm långa. Det är gröna trådar som ofta sitter fast på rötter och plantor. De kan också vara sammanflätade.
Orsak: Kommer trådalger så tyder det på att vattenförhållande är goda. De ser inte trevliga ut, och kan växa över plantorna och förstöra dem. Bildandet av trådalger sker speciellt vid direkt solljus
Bekämpning: Trådalgerna kan rullas upp på en träpinne och sedan helt enkelt avlägsnas. Resterna tas bort med algbekämpningsmedel. Många friska akvarieplantor förhindrar också algernas tillväxt.
Välj alltid äkta akvarieväxter och i detta fall snabbväxande arter.