Sjukdomar och ohyra
​​​​​​​hos fjäderfä


Att hålla höns och andra fjäderfän har blivit populärt i Sverige och antalet hobbyhönsägare ökar hela tiden. Det åligger alla oavsett vad man har för djur eller vad syftet är med att hålla djur så har man en skyldighet att göra allt för att hålla de friska och att preventivt göra det man kan för att undvika ohyra, sjukdom och smittspridning.
Man brukar säga att förutsättningen för ett optimalt liv påverkas av 4 saker och där du egentligen bara kan påverka 2 av dessa.

 1. Miljön där vi och våra djur lever.
  Till viss del kan vi påverka vår närmiljö och det vore fantastiskt om många fler började källsortera och fler började tänka på de egna utsläppen av koldioxider.
  Handla klimatssmart och närproducerat men i det stora hela krävs större åtgärder för att skapa en varaktig förändring, ibland regionala men oftast krävs det mer globala åtgärder för att långsiktigt påverka den värld vi lever i.
 2. Det genetiska arvet.
  Till viss del kan vi påverka detta genom att inte avla på individer som är kända bärare av t.ex. sjukdomar. Men i princip när ägget är kläckt så har vi det vi har och det finns ingenting som vi i efterhand kan göra för att förändra det.
 3. Kosten.
  Det vi äter och stoppar i oss och våra djur, vill jag påstå är egentligen det enda vi kan påverka fullt ut! Genom en artanpassad kost med rätt mängd av protein, fett, vitaminer, mineral, spårämnen och vatten kan vi påverka tillväxt och framför allt immunförsvaret.
  En mycket viktig, ja kanske den allra viktigaste faktorn för friska och glada höns är ett bra immunförsvar.
 4. Omvårdnad.
  Utfodrar man sina höns rätt och ser till att den närmiljö de vistas i hålls ren och torr så är riskerna för sjukdom betydligt mindre!
  Omvårdnad innebär också att man tar hand om individer som är sjuka, tar de sjuka djuren till veterinär eller åtminstone konsulterar sakkunning i frågan.
  När du är ute hos dina höns för att mata så rekommenderar vi att du tar dig till att studera på dina fåglar för beteendeförändringar är oftast det första som sker och ett djur är sjukt! 
  Men ibland har man ändå otur och djuren blir sjuka eller det kommer in ohyra i våra hönsbesättningar och då är det bra att veta hur man ska gå till väga för att göra det man kan för att hjälpa sina djur.

Den här länken tar dig till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) och där finns det mycket bra information om olika sjukdomar som kan dyka upp.