Skötselråd Dvärghamster


Dvärghamstern finns i fyra arter; Roborovskis dvärghamster (Phodupus roborovskii), Campbells dvärghamster (Phodopus campbelli), Rysk vintervit dvärghamster (Phodopus sungorus) samt Kinesisk hamster (Cricetulus griseus). Den Kinesiska hamstern hör egentligen till släktet råtthamstrar, men brukar ändå räknas som en av dvärghamsterarterna. Dvärghamstrarna bor i gångar som de själva grävt, med olika hålor för matförråd, sovkammare och toalett. Eftersom de bor i gångar under marken och är nattaktiva har de inte särskilt välutvecklad syn, utan förlitar sig mer på doft, hörsel och känsel med hjälp av sina långa morrhår.
De kan röra sig ända upp till tolv kilometer per natt i jakt på föda, som de samlar i sina kindpåsar. Den vilda Ryska vintervita dvärghamstern är rustad för ett kallt klimat, den har päls på tassarna och kan, för att överleva den riktigt kalla vintern, sänka sin puls från 350 till 70 slag per minut!
Den vanligast förekommenade arten i handeln är den Ryska vintervita dvärghamstern, eller hybrider, dvs. blandningar, av den Ryska vintervita dvärghamstern samt Campbells dvärghamster. Tamformen förekommer i färgerna agouti och sapphire samt med teckningen pearl. Pearl byter färg, antingen fläckvis eller helt och hållet, till en ljusare nyans under vintern då dagarna är korta.
Den blir som vuxen cirka 10 cm med en vikt på ungefär 60 gram och lever vanligtvis 2 - 3 år.

Bur
Hur stor bur en hamster ska ha bestäms av Jordbruksverket och den kan ändras från tid till annan och det är din skyldighet som djurägare att hålla koll på dessa regler.
De mått som gäller för närvarande till en dvärghamster är en burbottenyta på minst 0,09 m² och ingen sida av buren får vara kortare än 20 cm. Vi rekommenderar en så stor bur som möjligt för att kunna ge plats för en massa kul aktivering.
Gallermellanrummet på en dvärghamsterbur bör inte vara större än 9 mm, annars finns det risk för att hamstern rymmer.
Placera buren i normal rumstemperatur med dagsljus och fritt från drag och direkt solljus.

Inredning och tillbehör
I buren ska det finnas ett hus där hamstern kan gömma sig som ska vara minst 14x11x10 cm stort. I huset placerar du flätbart material så som smältbar hamstervadd, vilken byts ut vid behov.
Vattnet ska bytas dagligen och en vattenflaska är att föredra framför skål då vattnet i skålen snabbt blir smutsigt och måste bytas ofta. Matskålen bör vara låg och tung för att undvika att hamstern välter den. För att din hamster ska må så bra som möjligt bör det finnas rikligt med stimulerande inredning i buren. Ett motionshjul brukar vara ett uppskattat inslag (minst cirka 15 cm i diameter) samt olika sorters leksaker såsom tunnlar, rör, gnagvänliga hus och gnagpinnar.
Alla hamstrar gillar att gräva och de brukar uppskatta en hög med grävvänligt material. Burinredningen bör regelbundet varieras och olika sorters leksaker placeras i buren varje dag.
Hamstrar hamstrar dvs. de tenderar att ha matgömmor i buren och för att ytterligare stimulera detta naturliga beteende kan man även gömma mat och godsaker på flera olika ställen i buren som en naturlig del i aktiveringen av din hamster.
Hamstrar är väldigt renliga och går till och med att få rumsrena. Störst chans att lyckas med detta har du om hamstern får en toalåda med grov sand där den kan uträtta sina behov samt en låda med finkornig sand där den kan sandbada för att tvätta pälsen.

Rengöring
Som bottenmaterial rekommenderar vi Four Friends smådjursströ, en träpellets med mycket bra absorberingsförmåga och dessutom effektiv när det gäller att hålla odören i schack. Detta bottenmaterial dammar och skräpar dessutom mycket mindre än traditionell kutterspån
Buren städas vanligtvis 1 gång i veckan men med ett bra bottenströ och en toalåda så kan intervallet förlängas. Burbotten och inredning diskas och torkas ordentligt när buren städas. Vi rekommenderar att du under tiden som buren städas, förvarar hamstern i en liten transportbur så att den inte smiter för dig.

Föda
Dvärghamstern är en omnivor dvs. en allätare, som i det vilda äter en varierad kost bestående av fröer, nötter, spannmål och insekter. För att säkerställa en komplett kost till din hamster rekommenderar vi att du utfodrar med Selective, ett pelleterat helfoder av hög kvalitet som innehåller allt din hamster behöver. Mjukt hö kan med fördel ges till hamster och även grönsaker. En saltsten kan finnas i buren så länge som hamstern inte gnager på den för mycket.

Skötsel
Dvärghamstern, likt andra gnagare har tänder som växer hela livet och de måste hela tiden nötas ner till rätt längd för att undvika bett- och tandproblem. Hamstern ska alltid ha tillgång till gnagmaterial så som gnagpinnar, grenar, rötter eller annat hårt gnagargodis.
Klorna behöver vanligtvis inte klippas, men om du märker att de börjar bli långa kan en skrovlig sten ställas in i buren. Om du har en långhårig hamster ska den borstas regelbundet och tovor ska avlägsnas ur pälsen. Dvärghamstern har en doftkörtel som sitter mitt på magen. Denna kan bli smutsig och behöva tvättas för att undvika infektion, och detta gör du enklast med en tops med lite vatten på.

Första tiden i det nya hemmet
När du får hem din dvärghamster, låt den vara ifred i sin bur under det första dygnet. Börja därefter lite försiktigt att bekanta dig med hamstern medan den är i buren, använd gärna hamstergodis för att locka fram den. Efter ytterligare några dagar kan du ta upp och hantera hamstern, helst i ditt knä, sittandes på golvet. Tänk på att hamsterungar kan vara livliga men blir snart tama om de hanteras ofta. Prata lugnt och undvik hastiga rörelser och höga ljud för att inte skrämma den.
När hamstern börjar bli hemmastadd, låt den då vara med och bli en riktig familjemedlem. Ju mer den får vara med och bli hanterad, desto tamare och trevligare blir den. Tänk på att alltid ge ett ordentligt stöd då du lyfter hamstern; håll ena handen kupad över kroppen och den andra som stöd undertill. Bär inte omkring på hamstern i onödan, eftersom den lätt kan tappas i golvet och skadas allvarligt.

Övrigt
Det finns hagar som är lämpliga att ha din dvärghamster i så att du kan låta den vara med utanför buren på ett tryggt sätt. Lämna dock aldrig hamstern i en hage utan uppsikt då den kan klättra ur och rymma om den får chansen.
Dvärghamstrar ska inte badas, utan rullar sig i sand för att hålla pälsen ren. Placera därför en toalåda med finkornig badsand i buren.

Könsmognad
Dvärghamstern blir könsmogen redan mellan 4 - 5 veckors ålder och honan kan paras vid cirka 4 månaders ålder och är dräktig i ungefär 20 dygn. Planerar du att avla, se till att inte para honan för tidigt eller med för täta intervall.

Sjukdom
Om din dvärghamster skulle bli sjuk kräver det omedelbar sakkunnig vård. Symtom kan vara slöhet, lös spillning, dålig aptit/törst eller att den inte beter sig som den brukar.
De vanligaste sjukdomarna som drabbar dvärghamstern är tumörer, tandproblem samt problem med kindpåsarna. Är du förkyld; tvätta händerna noga innan du hanterar hamstern och undvik att nysa i närheten av hamstern då förkylning lätt smittar och kan utvecklas till lunginflammation eller ögoninfektion hos hamstern. Om du misstänker att ditt djur är sjukt så vänta inte med att rådfråga veterinär, detta leder ofta bara till en svårare behandling.

Barn gillar djur och det är nyttigt för dem att växa upp, umgås och ta ansvar för ett djur. Om djuret är ämnat för ett barn, tänk då på att du som vuxen ändå alltid bär huvudansvaret! Detta skötselråd är allmänt utformat och omfattar bara grundläggande råd. För djurets bästa bör du dock skaffa dig ytterligare kunskaper.