Skötselråd Kanin


Tamkaniner, Oryctolagus cuniculusoch harar finns i över 60 arter utspridda över så gott som hela jordklotet.
I det vilda lever kaninen i grupper om cirka 5 - 15 djur i nedgrävda gångar med särskilda hålor för bland annat bo och vila. De rör sig upp emot tre kilometer per dygn och är främst aktiva i gryning och skymning för att undvika rovdjuren.
Äter gör de mer än hälften av sin vakna tid! Kaninen är ett populärt bytesdjur, så den är ständigt på sin vakt och varnar gruppen vid misstänkt fara.

Människan hade från början kaninen för köttet och pälsens skull, men idag hålls dvärgraserna enbart för sällskap, utställning och avel. Alla tamkaniner härstammar från den europeiska vildkaninen. Tamkaninen finns i en mängd olika raser, storlekar och former, allt från den lilla hermelinkaninen till den belgiska jätten, som kan väga över tio kg som fullvuxen!
I handeln förekommer vanligtvis två raser; hermelinkanin och dvärgvädur, eller blandningar av de båda.
Hermelinen väger ungefär ett kg, har ett litet runt huvud med korta upprättstående öron, medan dvärgväduren är större med en vikt på cirka två kg, och har ett kort och brett huvud med långa hängande öron.
Kaninen är ett populärt sällskapsdjur bland barn med sin söta uppsyn, sitt milda lynne och för att den är lätt att sköta om. De är sociala och intelligenta, och behöver mycket uppmärksamhet, rörelse och stimulans för att må bra. Kaniner blir vanligtvis runt åtta år gamla, men kan i vissa fall bli ända upp till 15 år.   

Bur
Buren till en kanin med en vikt upp till två kilo, ska enligt Jordbruksverkets föreskrifter för närvarande vara minst 0,5 m² i bottenyta och ingen sida får vara kortare än 50 cm men ju större bur desto bättre! Burmått är något som kan ändras av Jordbruksverket och det är din skyldighet som djurägare att själv hålla koll på de regler som gäller från en tid till annan.
Om du har flera djur tillsammans måste varje djur ha en bottenyta av minst 0,25 m², d.v.s du får ha två kaniner på samma yta som krävs för den första kaninen. 
Buren placeras i ett rum men normal rumstemperatur, med dagsljus, fritt från drag och direkt solljus.

Inredning och tillbehör
I buren ska det finnas ett hus, så pass stort att kaninen utan problem kan gömma sig. Dessutom finns ett krav på att kaninen ska ha en hylla där den kan hoppa upp och hålla koll och spana på omgivningarna. Om huset är tillräckligt högt och taket är platt kan det fungera som hylla och inget extra hyllplan behövs då i buren.
​​​​​​​Ovanpå bottenmaterialet rekommenderar vi att man lägger ett lager med halm, delvis för att det absorberar vätska och hindrar bottenmaterialet från att fara ur buren när kaninen skuttar runt men främst för att det blir en bra stimulans för kaninen. 
Kaniner är renliga djur som ofta väljer ut en plats där de huvudsakligen uträttar sina behov och en liten toalåda i buren, på den plats kaninen valt ut underlättar städningen på,
Vattnet ska bytas dagligen och en vattenflaska är att föredra framför skål då vattnet i skålen fort blir smutsigt när kaninen rör sig i buren. Matskålen bör vara låg och tung för att undvika att kaninen välter den. Lämpliga leksaker att lägga in i buren är bl.a. tunnlar, broar, gnagvänliga hus och foderbollar.
För att din kanin ska må så bra som möjligt och för att undvika sjukdomar, bör den få möjlighet att komma ut och röra sig regelbundet utanför buren.

Rengöring
På botten ska man ha ett absorberande material och vi rekommenderar Four Friends smådjursströ, en träpellets med mycket god uppsugningförmåga. Dessutom håller det dofterna borta längre och det skräpar avsevärt mindre än t.ex. klassisk kutterspån som tenderar att yra omkring och dessutom fastna i pälsen när du ska ta ut din kanin.
Lite beroende på burstorlek, val av bottenmaterial och om kaninen går på toalåda så rekommenderar vi att buren städas 1-2 gånger i veckan.
När buren städas så tas allt bottenströ bort och burbotten diskas av ordentligt.
​​​​​​​Buren städas ungefär en till två gånger i veckan beroende på burstorlek, antal kaniner och vilket strö som används. Burbotten inklusive inredning diskas och torkas.

Föda
Tamkaniner är s.k. herbivorer, d.v.s växtätare och deras hudsakliga föda är hö, vilket alltid ska finnas i buren. Minst 80% av kaninens dagliga födointag ska bestå av hö.
Var kritisk när du köper hö! Nästan allt hö som säljs på marknaden idag är grovt och framtaget som fodermedel för hästar, kossor och får. Många kaniner ratar det höet och föredrar, om de får välja, ett finare grässtrå och en större variation av grässorter än vad som brukar finnas i höpåsen. 
I våra butiker säljer vi ett s.k. ängshö från obesprutade marker med stor mix av grässorter och vi vågar nästar garantera att din kanin kommer att älska det!
För att säkerställa en komplett kost till din kanin rekommenderar vi att du kompletterar med Selective kaninpellets, ett kompletteringsfoder av hög kvalitet som innehåller allt din kanin behöver.
Ge ett par matskedar pellets/kanin och dag.
Vi rekommenderar inte en blandning eftersom kaninen tenderar att bara plocka det fetaste, sötaste och godaste ur blandning och rata resten vilket ofta leder till övervikt. Blir kaninen tjock så ska du dra ner på "kraftfodret", aldrig höet.
Undvik att ge för mycket frukt eftersom det är sött utan välj i stället grönsaker och introducera det försiktigt för att undvika krånglande magar, var speciellt försiktig med färskt gräs sommartid då det utan invänjning kan leda till kolik.
Kaninen är koprofag, vilket betyder att den äter sin blindtarmsavföring. Denna typ av avföring är mycket näringsrik och full av nyttiga vitaminer. Detta är dock ingenting man som ägare brukar märka då kaninen oftast äter det direkt från ändtarmen. En saltsten kan finnas i buren så länge kaninen inte gnager på den för mycket.

Skötsel
Kaninen har tänder som växer hela livet och de måste hela tiden nötas ner till rätt längd för att undvika bett- och tandproblem. Kaninen måste därför alltid ha tillgång till gnagmaterial så som gnagpinnar, grenar, rötter eller annat hårt gnagargodis, samt fri tillgång på hö.
Om du har en långhårig kanin ska den borstas regelbundet och tovor avlägsnas ur pälsen. Klorna bör klippas ungefär 1-2 gånger i månaden. Om du är du osäker på hur du ska klippa, hjälper vi dig gärna ring dock alltid butiken innan och kontrollera att det går bra..

Första tiden i nya hemmet
När du får hem din kanin, låt den vara ifred i sin bur under det första dygnet.
​​​​​​​Börja därefter lite försiktigt att bekanta dig med kaninen medan den är i buren, använd gärna kaningodis för att locka fram den. Efter ytterligare någon dag kan du börja hantera kaninen, helst sittandes med den i ditt knä.
Prata lugnt och undvik hastiga rörelser och höga ljud för att inte skrämma den. När kaninen börjar bli hemmastadd, låt den då vara med och bli en riktig familjemedlem. Ju mer den får vara med och bli hanterad, desto tamare och trevligare blir den.
Tänk på att alltid ge ett ordentligt stöd då du lyfter kaninen; håll ena handen runt kroppen och den andra som stöd under bakbenen men bär inte omkring på kaninen i onödan, eftersom den lätt kan tappas i golvet och skadas allvarligt.

Övrigt
Det finns lämpliga selar, anpassade för kanin i våra butiker, avsedda för promenader i koppel utomhus under årets varmare årstider. Det finns även uteburar och kaninhagar för utomhusbruk, men tänk på att nedgrävt stängsel kan vara nödvändigt för att undvika att kaninen rymmer. Kaninen ska alltid ha tillgång till skydd och skugga.
Kaniner är som sagt kloka djur, och för att aktivera din kanin ytterligare kan du trickträna den eller lära den att hoppa över hinder.

Könsmognad
​​​​​​​Kaninen blir könsmogen vid cirka 4-6 månaders ålder och honan paras tidigast vid 6 månaders ålder och är dräktig i ungefär 30 dygn. Vill du avla på din kaninhona måste du se till att den har åldern inne och det får inte ske för ofta!
Har man inte tänkt använda sin kanin i avel kan kastrering vara ett bra alternativ, framförallt om man vill ha fler kaniner tillsammans. Den bästa kombinationen brukar då vara en kastrerad hane ihop med en hona. Två honor som vuxit upp tillsammans eller två kastrerade hanar kan fungera, men det finns inga garantier. Två könsmogna hanar fungerar inte tillsammans.

Sjukdom
Om din kanin skulle bli sjuk kräver det vanligtvis sakkunnig vård och symtomen kan vara slöhet, lös spillning, dålig aptit/törst eller att den inte beter sig som den brukar.
De vanligaste sjukdomarna som drabbar kanin är bakteriesjukdomar, virus, tandproblematik, magproblem och cancer. Även fetma och benskörhet kan drabba kaninen om den är mycket stillasittande och inte får röra sig tillräckligt. Om du misstänker att din kanin är sjuk - vänta inte med att rådfråga veterinär, detta leder ofta bara till en svårare behandling.

Barn gillar djur och det är nyttigt för dem att växa upp, umgås och ta ansvar för ett djur. Om djuret är ämnat för ett barn, tänk då på att du som vuxen ändå alltid bär huvudansvaret!
​​​​​​​Detta skötselråd är allmänt utformat och omfattar bara grundläggande råd. För djurets bästa bör du dock skaffa dig ytterligare kunskaper.