Uppstart av akvariet


Inom akvaristiken gäller generellt att ju större akvarium du väljer, desto lättare är det att sköta. Den större vattenmängden ger fiskar och växter en stabilare livsmiljö och därmed en bättre chans för dig som nybörjare att lyckas.
En lämplig storlek för nybörjaren är ett akvarium på cirka 50 - 100 liter.
Akvariet måste stå i våg och på en stadig bänk anpassad till akvariets vikt. Beräkna att akvariet kommet att väga när allt är klart ungefär 1,5 kg/liter vatten vilket innebär att ett startakvarium på 54 liter väger färdigt ungefär 80 kg. En storfördel är om det finns ett eluttag i närheten av akvariet.

Om akvariet är ett s.k. helglasakvarium dvs. en glasbotten som ska stå direkt mot en bänk så rekommenderar vi att du lägger en akvariematta emellan akvarium och bänk. Detta för att det inte ska uppstå spänningar i glaset och bänken inte är exakt i våg eller om träbänken rör sig med tiden. Vi kan försäkra er om att 50 liter vatten på parkettgolvet är mycket vatten!
När du ställer allt på plats är det bra att ta till vattenpasset och kontrollera att allt är i våg innan vatten fylls på. Om bänken inte är helt i nivå kan man klippa till små pappersbitar och sätta under bordsbenen. Tänk på att en bänk bestående av en träskiva med fyra ben, ett i varje hörn, ofta är för klent för ett akvarium och bordsskivan kommer sannolikt med tiden av ge vika, med risk för att akvariet spricker. Är du osäker på om din bänk är tillräckligt stark – chansa inte utan köp en riktig möbel, lämplig för ändamålet!
Undvik att placera akvariet i direkt solljus då detta medverkar till en oönskad algbildning och i vissa fall även en för hög temperatur i vattnet. Vi rekommenderar om det går att du placerar akvariet i rummets mörkaste del för att undvika att solstrålar tränger in i akvariet och orsakar onormal algtillväxt.
Alla som betraktar ett akvarium på nära håll fängslas av dess färgrikedom och det vackra helhetsintrycket. De flesta som ännu inte provat på tror att en så vacker hobby måste vara svår och komplicerad, tvärt om och vem som helst kan sköta ett akvarium.
Allt du behöver finns att få tag på i våra butiker. Även skötseln av livsmiljön i akvariet är varken tidskrävande eller komplicerad om man bara uppfyller de viktigaste kraven.

Bottenmaterial
Bottenmaterialet har två uppgifter att fylla i akvariet; Fäste för växternas rotsystem och att fungera som livsmiljö för de viktiga mikroorganismerna som krävs för att akvariets skall "må bra".
Det bästa bottenmaterialet är akvariesand med en kornstorlek på mellan 3 - 6 mm och innan du lägger i sanden i akvariet ska den tvättas ordentligt.
Sanden ska var högst i bakkant av akvariet och slutta framåt då detta underlättar skötseln

Akvarievatten
Vattnet i ett akvarium är lika viktigt för dess innevånare som rätt foder.
Vid beredning av kranvatten i våra reningsverk tillsätts bl.a. klor för att vattnets skall bli hygieniskt rent. Detta klor är dock mycket skadligt för bla. våra akvariefiskar och då redan vid en liten mängd.
I vårt ledningsvatten finns även en del tungmetaller och andra tillsatser som inte heller är bra för akvariets innevånare.
För att råda bot på dessa problem ska vattnets tillredas, kloret skall neutraliseras och tungmetaller bindas.
Genom att tillsätta ett bra vattenberedningsmedel till vattnet innan du tappar det i akvariet har du motverkat dessa problem. Ett bra vattenberedningsmedel innehåller dessutom ämnen som stärker fiskarnas känsliga slemhud vilket i sin tur ger en fisk som bättre klarar stress som i sin tur kan leda till sjukdomar.

Dekorationer
För att få ett mer personligt akvarium behövs olika former av akvariedekorationer. Exempel på dekorationer kan vara lavasten, skiffersten, kolsten, akvarierötter, dekorationer av plast eller liknande material.
Lämpliga rötter köper du i våra butiker, t.ex mopanirot - använd inga rötter som du plockat ute i naturen då dessa kan avge giftiga ämnen som resulterar i att fiskarna dör.
Det får dock inte bli så mycket dekorationer så att fiskarna inte får något simutrymme kvar. 
I princip kan fantasin flöda fritt, men ett par detaljer bör beaktas. Rötter och sten ska vara väl rengjorda med borste under rinnande, hett vatten eller i vissa fall t.o.m. kokas ur. Använd endast stenar som du vet inte avger kemiska substanser. Glöm inte att den tekniska apparaturen även behöver plats.
Vill du ha en syresten måste syreslangen installeras. När sedan akvariet är färdigdekorerat är det dags att plantera växterna.

Akvarieväxter i det nystartade akvariet
Akvarieväxter är vackra att se på och dess olika former och färger gör akvariet till en mer levande värld. Även för den biologiska miljön är växterna livsviktiga och man kan säga att de tjänar som levande vattenfilter.
I ett akvarium med mycket växter så har dessutom alger mycket svårare att få fäste.
Akvarieväxter finns i ett stort urval vilket gör det lättare att skapa en vacker helhetsbild och en naturlig miljö. Placeringen av växterna är viktig och man skiljer på växter för bakgrunden, förgrunden och området i mitten. Man brukar även tala om s.k. solitärväxter d.v.s. kraftiga växter som ofta får stå lite för sig själva.
Du bör tänka på att inte plantera växterna för tätt eftersom växterna växer och fiskarna behöver simutrymme. När du startar upp akvariet bör du välja övervägande snabbväxande växter för att därigenom stabilisera miljön snabbare.
Glöm inte att regelbundet tillföra växtnäring i ditt akvarium, detta är en förutsättning om du vill att dina plantor skall växa och må bra.

Teknisk utrustning
Helt utan teknisk utrustning så är det svårt att få det att fungera. De flesta akvariefiskar är tropiska fiskar som odlas i betydligt varmare vatten än vad vi normalt har i våra hem.
Vi rekommenderar därför en termostatstyrd doppvärmare. De är små och lätta att gömma och termostaten ger en jämn temperatur. Ett reningsverk krävs för att rensa bort svävande partiklar ur vattnet. Filtret bryter även ner fiskarnas skadliga utsöndringar till biologiskt ofarliga föreningar.
Filter finns i olika varianter och de två vanligaste på marknaden idag är inner- och ytterfilter.
Fördelen med ett ytterfilter är den stora filtervolymen för maximal biologisk rening. 
Fördelen med ett innerfilter är enkelheten och det är även det filtret som levereras i alla

Ljus och olika typer av belysning
Det gäller att förena akvaristens önskemål med kraven på livsmiljön för dess innevånare. För akvaristen är belysningen viktig av estetiska skäl för att fiskar och växter ska komma till sin rätt. Helt utan belysning kommer heller inte akvariet att fungera i det långa loppet. För livsmiljön i akvariet har ljuset stor betydelse bl.a. för växternas tillväxt. Det finns olika typer av belysning du kan välja mellan till akvariet men det vanligast förekommande är lysrör.
På senare tid har även LED-belysningar kommit mer och mer inom akvaristiken och fördelen med LED är den låga strömförbrukning i förhållande till den mängd ljus som de ger.
Ett akvarielysrör bör bytas ut en gång om året för att ge växterna ett intensivt och bra ljus.
Belysningen bör vara tänd cirka 10 - 12 timmar/dygn och du bör ha minst 0,5 watt/liter akvarievatten. I ett alldeles nystartat akvarium innan allt har "satt sig" kan lampan vara tänd lite kortare tid.

Inkörningsperiod
nu när akvariet väl är färdiginrett och innan de första fiskarna släpps i vattnet krävs en väntetid, då mikroorganismerna bildas och förökar sig i filtret och i sanden på botten.
En tillräcklig mängd "nyttobakterier" måste bildas för att bryta ner skadliga ämnen från fiskarna avföring, foderrester och döda växtdelar.
Utan dessa nyttiga bakterier skulle de aldrig bli en sådan biologisk jämvikt i akvariet som är nödvändig för fiskar och växter.
Inkörningen tar normalt ungefär 1 - 2 månader.  
För att undvika problem under uppstartstiden bör du använda dig av ett bra biostarterpreparat (bakterielösning) och vattenberedningsmedel.
Med hjälp av dessa medel kan du redan efter ett par dygn sätta i de första fiskarna. 
För att ytterligare hjälpa de nya fiskarna bör lite ett ektozonsalt tillsättas i vattnet. Ett ektozonsalt motverkar dessutom sjukdom och stress på fiskarna.