Urinvägsproblem hos hund


Urinens huvudsakliga uppgift är att transportera ut slaggprodukter och ämnen d.v.s. restprodukter från kroppens ämnesomsättning.
Hundens njurar är ett typ av reningsverk som filtrerar blodet och producerar urin. De utsöndrar ämnen från kroppens metabolism i form av urinämnen, urea samt reglerar vatten-, salt- och syrabalansen i kroppen.

Upptäck urinvägsproblem hos hunden
De kliniska tecknen på urinvägsproblem varierar och är ibland knappt märkbara. Oavsett intensitet är de alltid uttryck för obehag och ofta mer eller mindre smärtsamma. Vid misstanke om att hunden har urinvägsproblem bör veterinär uppsökas, och hunden ordineras en behandling som snabbt lindrar hundens obehag.
I värsta fall kan urinstenar blockera och orsaka stopp i urinvägarna vilket är ett livshotande tillstånd.

Symptom på urinvägsproblem;

  • Kissar oftare och i små skvättar eller kissar inte alls
  • Slickar sig oftare kring könsorganen
  • Lyfter på benet eller hukar sig under längre stund när den kissar
  • Krystar eller visar tecken på smärta då den kissar
  • Rosafärgad urin, vilket kan tyda på blod i urinen
  • Minskad törst och/eller aptit
  • Beteendeförändringar