Välja rätt individ


Vi får ofta höra att man ska välja den individ som är mest framåt i kullen. Att just den valpen var mest framåt kan vara tillfälligheter och vad är det som säger att valpen som är mest framåt passar dig?

Om valpen ska bo i ett lite lugnare hem, där det inte finns barn, kanske det är mer lämpligt att välja en lugnare individ.

Uppfödaren, som umgås med valparna varje dag under många veckor och har bättre koll på varje individ än vad du som valpköpare har.

När vi har en valpkull, vill vi gärna träffa köparna flera gånger för att lära känna köparna och se vilken typ av människa/människor de är.
En viljestark valp i ett hem med försiktiga människor kan resultera att hunden inte respekterar sin ledare och försöker själv ta över ledarrollen.
Den försiktiga valpen i ett hem med full fart för jämnan kan resultera i en otrygg hund som vantrivs.

När du väl kommit så här långt, är du förhoppningsvis helt på det klara med vad du ska ha för ras