Valpen knackar på
dörren till vuxenvärlden


Tiden går fort och snart blir din lilla valp stor, och den valpen som ni nyligen fick hem blir tonåring.
Tonåren för en hund kan vara precis lika jobbiga för hunden som tonåren kan vara för en människa. I vissa situationer är man barn för att i nästa vill man vara vuxen.

​​​​​Det händer mycket i kroppen med hormoner som bråkar och krånglar och ofta kallas denna period för "spökåldern". Spökåldern varar inte under hela "tonåren" men är ändå en viktig period i hundens liv och saker som varit självklara under valptiden kan bli läskiga och ibland känns det nästan som att mycket av valpträningen är som bortblåst.
Under "tonåren" är det vanligt att unghunden försöker tänja på gränserna och emellanåt även att försöka klättra uppåt på rangskalan.
Att försöka klättra i rang är vanligare bland hundar som inte lärt sig sin plats under valptiden och är bara ledarskapet ordentligt befäst under valptiden brukar detta inte vara ett problem.
​​​​​​En naturlig fas i hunden liv är att känslolivet vaknar p.g.a. en ökad produktion av hormoner. Detta brukar börja vid ungefär sex månaders ålder och ger samtidigt en ökad nyfikenhet, självsäkerhet och ökad lust till att jaga och vakta. Rätt som det är står du där på promenaden med en hund som inte kommer springande mot dig och vill tigga godis så snart du ropar dess namn.
Under denna period visar inte hunden samma underkastelse mot hundar den möter. Detta är helt naturligt och innebär bara att du måste förutse en massa saker och vara förberedd på hur du ska agera när situationen.

Unghundar blir sällan ”lugna och förståndiga” av sig själva utan det ligger på dig att tillrättavisa och träna in korrekta beteenden. Hunden måste under denna tid i sitt liv, genom ett tydligt ledarskap få lära sig vad som är tillåtet och framför allt vad som inte är tillåtet.
Du ska kräva av din hund att den kommer ihåg kommandon under längre perioder. Det är inte ok att behöva tillrättavisa din hund om och om igen för samma förseelse.
Om din hund inte förstår vad du säger och du känner att du måste tjata på den kan det också vara så att den inte förstår vad du sagt eller att du fortfarande använder dig av den försiktiga, lite pipiga rösten när du tränade valpen. I hundarnas värld innebär en pipig röst lek eller att visa sig undergiven, medan den lite dovare rösten innebär allvar.
I en vargflock används dova läten som en signal av de äldre individerna för att betona det som är viktigt. När det dova lätet tas till, ska de yngre flockmedlemmarna lyssna.
Med andra ord, behöver du sätta dig i respekt hos din hund ska du inte höja rösten utan sänka tonläget. Detta i kombination att du sträcker på dig, visar dig stor och rör dig långsamt, nästan lite stelt inger vanligtvis respekt.
Vill man kalla till bus och lek blir det tvärt om, pipig gäll röst och snabba rörelser.

Det är inte meningen att du ska bete dig som en hund för att få respekt men ju tydligare du är desto bättre resultat kommer du få. Tonårsperioden brukar börja vid omkring sex månaders ålder och pågå fram emot två års ålder för de större raserna.

Ett bra kommando att träna in, om inte hunden redan lärt sig det under valpstadiet är sitt. Detta kommando har du nytta av i så många andra situationer som t.ex. när ni ska gå ut genom dörren eller som ett kommando för att hunden inte ska hoppa ut ur bilen utan lov.

Ett råd från oss är även att lära hunden varsågod som betyder att du ger hunden din tillåtelse att göra det som du stoppade med kommandot sitt.
Ta t.ex. situationen när ni ska gå ut genom dörren. Hunden ska aldrig få gå före dig ut, detta för att visa vem som bestämmer. Du kommenderar sitt, öppnar dörren och först när du har gått ut genom dörren, säger du varsågod. Detta är även ett bra sätt att träna hunden att inte skälla och hoppa när det kommer besök i ditt hem. Beordra hunden sitt utanför hallen, gå och öppna dörren och säg varsågod först när besökaren är inne och dörren är stängd.

Nu när din hund inte längre är en liten valp och ni tränar olika saker, behöver du inte använda godis varje gång. En vänskaplig klapp och ett beröm fungerar ofta lika bra.