Vård och skötsel


Det är varje hundägares skyldighet att ta hand om och vårda sin hund.
Det är varje hundägares skyldighet att göra allt för att hålla sin hund frisk.
Det är varje hundägares skyldighet att göra allt för att förebygga sjukdom.
Man brukar säga att allt liv vilar på fyra ben;

 • Miljön vi lever och vistas i.
 • Det genetiska arvet.
 • Vad vi äter.
 • Hur vi tar hand om det liv vi fått .
  Av dessa 4 saker är det egentligen bara 2 som vi kan påverka!
   
 1. Miljön där vi och våra djur lever.
  Till viss del kan vi påverka vår närmiljö och det vore fantastiskt om många fler började källsortera och fler började tänka på de egna utsläppen av koldioxider, handlade mer klimatssmart och närproducerat men i det stora hela krävs större åtgärder för att skapa en varaktig förändring i den värld vi lever i.
 2. Det genetiska arvet.
  Till viss del kan vi påverka detta genom att inte avla på individer som är kända bärare av t.ex. sjukdomar. Men i princip när hunden är född så är den vad den är och det finns ingenting som vi i efterhand kan göra för att förändra det.
 3. Kosten.
  Det vi äter och stoppar i oss och våra djur, kan vi påverka i princip fullt ut!
  Genom en korrekt utfodring med en kost innehållandes mängd och typ av protein, fett, vitaminer, mineral, spårämnen och vatten.
  Dessa tillsammans påverkar tillväxt och framför allt immunförsvaret.
  En mycket viktig, ja kanske den allra viktigaste faktorn för friska och glada individer är ett bra immunförsvar. Utfodrar man sin hund rätt och ser till att den får rätt omvårdnad så är riskerna för sjukdom betydligt mindre!
 4. Omvårdnad.
  Omvårdnat omfattar mycket, alltifrån att klippa hundens klor, borsta igenom pälsen eller att ta den till veterinären när den är sjuk. 
  Studera din hund när den är frisk och ta reda på vad den har för normaltemp så är det mycket enklare att upptäcka att något är fel.
  En sjuk hund brukar vanligtvis ändra sina beteenden och dessa beteendeförändringar blir mer uppenbara ju länge in i sjukdomsförloppet hunden kommit.
  Men ibland har man ändå otur och djuren blir sjuka och då är det bra att veta hur man ska gå till väga för att göra det man kan för att hjälpa sina djur.

Länken tar dig till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) och där finns det mycket bra information om olika sjukdomar som kan dyka upp.

Länkarna här nedanför tar dig vidare till lite enkla tips och råd om hur du hanterar olika delar av hunden.